Voor ouders

Verticale groep

Kinderdagverblijf De Boerderij in Vlijmen, Noord-Brabant, is een kleinschalige particuliere instelling voor kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We vangen kinderen op vanaf het moment dat zij ongeveer 10 weken oud zijn.

De Boerderij is een klein en huiselijk kinderdagverblijf. We hebben ruimte voor één verticale groep. Dagelijks bestaat de groep op de Boerderij uit maximaal 12 kinderen.

Klik hier voor meer informatie over de groep en organisatie van De Boerderij.

Dagindeling

De boerderij is open van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Ook is er een mogelijkheid voor vervroegde opvang vanaf 7.00 uur. 

Diverse grote en kleine activiteiten en spel-leermomenten worden op verschillende ontwikkelingsniveaus aangeboden.

Wij werken met een klasbord waarop dagelijks foto’s te zien zijn van de kinderen en de activiteiten. Dit klasbord is alleen te zien voor ouders.

Klik hier de dagindeling en activiteiten van De Boerderij.

Oudercommissie

We vinden contact tussen ouders en de pedagogisch medewerksters van groot belang. Door een goede afstemming over en weer zijn pedagogisch medewerksters in staat om de kinderen beter te begeleiden.

Daarnaast hebben wij een oudercommissie die zich bezig houdt met organisatorische kwesties en pedagogische zaken met betrekking tot de Boerderij. Deze commissie vergadert 4 keer per jaar. De leden van deze commissie ondersteunen ook activiteiten.

Klik hier voor meer informatie over de oudercommissie van de Boerderij.

Beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan laat zien waar we voor staan als het gaat om de kwaliteit van onze opvang. Ook geeft het ouders inzicht in onze werkwijze en de manier waarop de kinderen bij ons hun dag doorbrengen. Aan onze pedagogisch medewerksters geeft het richting en houvast.

Klik voor voor het pedagogisch beleidsplan 2018-2019 van de Boerderij.

GGD Hart voor Brabant

30 oktober 2018 heeft de jaarlijkse inspectie van GGD Hart voor Brabant plaatsgevonden bij De Boerderij.  

Klik hier voor het inspectierapport.